Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

links


Stellingen 2005

Er zal worden gediscussieerd naar aanleiding van de volgende stellingen (nb: de laatste stelling ziet uitsluitend op het Belgische recht):

1. Voor het verrichten van financieel onderzoek kan worden volstaan met de reguliere onderzoeksbevoegdheden. Er bestaat geen behoefte aan een afzonderlijk strafvorderlijk kader voor financieel onderzoek.

2. Het verdient de voorkeur dat de oplegging van de ontnemingssanctie (bijzondere verbeurdverklaring dan wel ontnemingsmaatregel) plaatsvindt in de eigenlijke strafzaak.

3. Het verdient de voorkeur dat de oplegging van de ontnemingssanctie ambtshalve wordt uitgesproken door de strafrechter, evenwel nadat debat op tegenspraak daaraan is voorafgegaan.

4. Gelet op de zaak Phillips vs. UK stelt de onschuldpresumptie nauwelijks grenzen aan de bewijslastverdeling bij voordeelsontneming.

5. Het verdient de voorkeur de positie van de burgerlijke partij inzake de voordeelsontneming volledig los te koppelen van het initiatiefrecht van het openbaar ministerie.