Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen


De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht is opgericht in januari 2004. Klik hier voor de statuten (pdf-file).

Het bestuur wordt gevormd door:
  • prof. mr. F.G.H. Kristen, Universiteit Utrecht, voorzitter
  • prof. mr. T. Kooijmans, Tilburg University, secretaris
  • mr. F. Van Volsem, raadsheer Hof van Cassatie te Brussel, penningmeester
  • prof. mr. A.H. Klip, Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. J. Meese, Universiteit Antwerpen
  • Prof. dr. M.E. de Meijer, Universiteit van Amsterdam
  • Prof. dr. B. Spriet, Katholieke Universiteit Leuven
  • Prof. mr. dr. H.D. Wolswijk, Rijksuniversiteit Groningen