Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

De volgende jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht zal worden gehouden op vrijdag 4 oktober 2019 aan de KU Leuven. Het thema van deze jaarvergadering is 'Buitenrechtelijke afdoening van strafzaken' De pre-adviseurs van Vlaamse zijde zijn mevrouw dr. Ann Bailleux, werkzaam bij het parket van de procureur des Konings te Limburg en medewerker bij het Instituut voor Strafrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven en prof. dr. Raf Verstraeten, advocaat en deeltijds gewoon hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven. De Nederlandse pre-adviseurs zijn prof. mr. Alex Harteveld, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en bijzonder hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden, Rijksuniversiteit Groningen en mr. Rick Robroek, raadsadviseur Openbaar Ministerie en universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen.

De ontvangst is om 11.00 uur bij de onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie KU Leuven, vergaderzaal Braffort & De Greeff (lokaal 00.86), Hooverplein 10, 3000 Leuven. Vanaf 11.30 uur bestaat de mogelijkheid onder leiding van een gids de monumentale Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven te bezoeken, de bibliotheek te beklimmen en tijdens de klim de permanente tentoonstelling te bekijken. Om 13.00 uur is er een lunch voor de leden in het huis Bethlehem van de KU Leuven, Aula Wolfspoort, Schapenstraat 34, 3000 Leuven. Van 14.00 tot 17.00 uur vindt de jaarvergadering plaats en worden de pre-adviezen besproken. De bijeenkomst wordt afgesloten met een receptie tot 18.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich per email aan info@verenigingvoorstrafrecht.nl aanmelden voor de lunch/jaarvergadering. Wilt u s.v.p. aangeven of u ook wilt deelnemen aan het ochtendprogramma?