Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

De ledencontributie voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht bedraagt EUR 45.00. De contributie voor studenten is EUR 25.00; studenten kunnen hier maximaal twee jaar gebruik van maken. Leden worden verzocht dit bedrag jaarlijks over te maken op het bankrekeningnummer, op naam van De Nederland-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Gebruik uw naam als betalingsreferentie.
IBAN-nummer:
NL36INGB0004495322; BIC-code: INGBNL2A

U kunt lid worden door het elektronische aanmeldingsformulier in te vullen en per e-mail te verzenden aan het secretariaat van de NVVS: info@verenigingvoorstrafrecht.nl

  • aanmeldingsformulier