Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

links


Verslag van het huishoudelijk deel van de ALV gehouden op 14 oktober 2005 te Leuven

1. Welkomstwoord
De voorzitter heet iedereen welkom en biedt nog eens verontschuldigingen aan voor de gang van zaken met de ledenlijst/contributiebetaling.

2. Aanwezigen, advocaten
Er zijn 40 ŗ 50 aanwezigen, onder wie 24 advocaten, die een presentielijst tekenen en na afloop direct ofwel per post achteraf een certificaat van aanwezigheid ontvangen met het oog op de permanente opleiding in Nederland en BelgiŽ.

3. Dťcharge van de penningmeester
De kascommissie bestaande uit Theo de Roos en Constantijn Kelk heeft na bestudering van de financiŽle administratie schriftelijk laten weten dat deze in orde is. De voorzitter leest de desbetreffende brief voor waarna de vergadering de penningmeester onder applaus dťchargeert.

4. Benoeming nieuwe kascommissie
Op een algemene oproep door de voorzitter bieden zich spontaan twee leden aan om de kascommissie voor het komend jaar te vormen: J. Simmelink (UvT) en B. Jaeger (Jaeger advocaten te Amsterdam).

5. Aftredende bestuursleden
De voorzitter maakt bekend dat Frank Hutsebaut periodiek zal aftreden maar herkiesbaar is. Hij wordt bij acclamatie herkozen. De voorzitter maakt ook het aftreden bekend van Ybo Buruma, die wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar is. In zijn plaats is een kandidaat voorgedragen door het bestuur: Berend Keulen. Tegenkandidaten zijn niet voorgedragen. Keulen wordt bij acclamatie tot bestuurslid gekozen.

6. Overgang naar het inhoudelijk deel van de vergadering
De voorzitter sluit de huishoudelijke vergadering en geeft het woord aan de preadviseurs Matthias Borgers en JoŽlle Rozie teneinde hun preadviezen kort in te leiden ter voorbereiding op het debat. Er ontspint zich een buitengewoon levendig debat, waarna de ALV wordt afgesloten met een borrel.