Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht


Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Jaarvergadering Nederlandse-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2011

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de vereniging zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober 2011 te Antwerpen.
Er zal worden gepreadviseerd over
"Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen".
De preadviseurs zijn van Nederlandse zijde de heer prof.mr. F.W. Bleichrodt (hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en van Vlaamse zijde de heer drs. S. de Decker (onderzoeker Instituut voor Strafrecht K.U. Leuven).

 

Programma Algemene Ledenvergadering

13.30  Ontvangst met koffie
14.00  Verwelkoming door JoŽlle Rozie
14.05  Huishoudelijk deel van de vergadering, voorgezeten door Marc Groenhuijsen
14.15  Inleiding op de preadviezen door de preadviseurs met aansluitend discussie
15.30  Thee/koffiepauze
16.00  Voortzetting discussie
17.45  Einde & receptie


Voor Nederlandse advocaten geldt dat aan het bijwonen van de algemene ledenvergadering drie opleidingspunten worden toegekend.

 

Als agenda voor het huishoudelijk gedeelte stelt het bestuur voor:

1.       Opening en vaststelling van de agenda
2.       Notulen ALV 2010
3.       Financieel verslag door de penningmeester
4.       Verslag van de kascommissie
5.       Benoeming kascommissie 2012
6.       Periodiek aftreden bestuursleden. Dit jaar zijn aftredend: Berend Keulen en Frank Verbruggen. Beide zijn herkiesbaar.
7.       Mededelingen
8        Rondvraag en sluiting

 

Locatie Algemene Ledenvergadering

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Gebouw C - lokaal C.102
Hoek Vekestraat en Grote Kauwenberg
2000 Antwerpen
Het gebouw C is te bereiken via de ingang van het Agora Caffee of via de ingang van de Prinsstraat 13.

U kunt middels onderstaande link meer informatie vinden en eveneens uw vertrekpunt specifiek ingeven naar plaats van bestemming, Universiteit Antwerpen - Stadscampus.

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518