Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht


Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

linksDatum: 1 oktober 2010
Plaats: Arnhem, Provinciehuis, Markt 11, 6811 CG.

Route voor reizigers met openbaar vervoer: Vanaf het centraal station kunt u de aangegeven bus nemen of lopen. De looproute is via het Stationsplein, Nieuwe Plein, Oeverstraat, Kleine Oord en Turfstraat. De wandeling duurt ongeveer vijftien minuten.

Wanneer u met de auto komt kunt u gebruik maken van de parkeergarage Langstraat of Broerenstraat op drie minuten loopafstand van de provinciale kantoren. Dit vanwege de beperkte parkeerruimte bij de provinciale gebouwen.

Onderwerp van de preadviezen: "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden" (in de economische context).
Preadviseur voor Nederland is mr. dr. Eelke Sikkema en voor BelgiŽ mr. Patrick Waeterinckx.
De preadviezen zullen vooraf beschikbaar zijn.

Programma:

Agenda algemene ledenvergadering:
13.30 Ontvangst met koffie
14.00 Verwelkoming door prof.dr. Rinus Otte
14.05 Huishoudelijk deel van de vergadering, voorgezeten door prof.dr. Marc Groenhuijsen
14.25 Inleiding op de preadviezen door de preadviseurs met aansluitend discussie
15.30 Thee/koffiepauze
16.00 Voortzetting discussie
17.30 Einde & receptie

Agenda huishoudelijk gedeelte:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen ALV 2009
3. Financieel verslag door de penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming kascommissie 2011
6. Periodiek aftreden bestuursleden. Dit jaar zijn aftredend:
    prof.dr. M.S. Groenhuijsen, prof.dr. Ch. Brants en prof.dr. Ph. Traest.
    Allen zijn herkiesbaar.
7. Mededelingen
8. Rondvraag en sluiting