Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht


Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

linksDatum: 2 oktober 2009
Plaats: het Justitiepaleis te Brussel, zaal van het Hof van Cassatie
Route voor reizigers met openbaar vervoer: Het Hof van Cassatie, Justitiepaleis in Brussel ligt aan het Poelaertplein, op ongeveer 10 minuten lopen van het Brusselse Centraal Station. Loop bij het verlaten van het station omhoog (naar beneden is richting Grote Markt), neem de brede trappen omhoog langs de Koninklijke Bibliotheek en blijf omhoog gaan tot op de Koningsplaats (Place Royale). Hier daar de brede straat rechts met aan het einde het Justitiepaleis en ervoor het Poelaertplein.

Onderwerp van de preadviezen: "De duur van het strafproces in Nederland en Belgie".
Preadviseurs voor Nederland zijn Jan Watse Fokkens en Rinus Otte, voor België Alain de Nauw en Joachim Meese.
De preadviezen zullen vooraf beschikbaar zijn.

Programma:

Agenda algemene ledenvergadering:
13.30 Ontvangst met koffie
14.00 Verwelkoming door prof.dr. Filiep Deruyck
14.05 Huishoudelijk deel van de vergadering, voorgezeten door prof.dr. Marc Groenhuijsen
14.25 Inleiding op de preadviezen door de preadviseurs met aansluitend discussie
15.30 Thee/koffiepauze
16.00 voortzetting discussie
17.30 einde en receptie

Agenda huishoudelijk gedeelte:
- Opening en vaststelling van de agenda
- Notulen ALV 2008
- Financieel verslag door de penningmeester
- Verslag van de kascommissie
- Benoeming kascommissie 2010
- Periodiek aftreden bestuursleden: Filiep Deruyck (niet herkiesbaar), Geert Corstens (niet herkiesbaar) en Ties Prakken (niet herkiesbaar). Het bestuur stelt als kandidaten voor: mw. mr. A.E.M. Röttgering, prof. dr. M. Otte, vacature. Leden van de vereniging kunnen zich uiteraard ook verkiesbaar stellen.
- Mededelingen
- Rondvraag en sluiting