Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht


Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

linksAgenda jaarvergadering 2008

Datum: 3 oktober 2008
Plaats: grote zittingzaal van de Hoge Raad der Nederlanden, Kazernestraat 52, 2514 CV Den Haag
Onderwerp van de preadviezen: Witwassen

Programma:

13.00-13.30: ontvangst in de hal Kazernestraat 52
13.30-13.35: jaarvergadering
13.36-14.30: bespreking preadviezen
14.30-14.50: theepauze
14.50-16.00: voortgang bespreking preadviezen
16.00: afsluiting en aanvang informeel overleg met borrel in de hal Kazernestraat 52

Het huishoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering betreft de volgende agendapunten:
1. Opening en vaststelllen van de agenda
2. Notulen ALV 2007
3. FinanciŽn -verslag door penningmeester - verslag kascommissie
4. Benoeming kascommissie 2009
5. Periodieke aftreden bestuursleden. Volgens het reglement zijn aftredend de leden Berend Keulen en Frank Verbruggen. Zij stellen zich herkiesbaar. Uiteraard kunnen ook andere leden zich verkiesbaar stellen.
6. Mededelingen
7. Rondvraag en sluiting.

Let op: er is geen parkeergelegenheid voor de deelnemers.