Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht


Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links

Agenda jaarvergadering 2007

De preadviezen hebben tot onderwerp: 'Deskundigen in strafzaken', en worden verzorgd van Nederlandse zijde door prof. mr. Jan Reijntjes, Universiteit van de Nederlandse Antillen; de Vlaamse inbreng zal zijn van prof. dr. Frank Hutsebaut, Katholieke Universiteit Leuven.

Datum: 12 oktober 2007
Plaats: Professorenzaal Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent, gelijkvloers, Universiteitstraat 4, 9000 Gent

13.30: Ontvangst met koffie
14.00: Verwelkoming door prof. dr. Philip Traest
Huishoudelijk deel, voorgezeten door prof. dr. Marc Groenhuijsen
- schriftelijk verslag van de kascommissie
- verkiezing nieuwe bestuursleden
14.30: Inleiding op de preadviezen/discussie n.a.v. de stellingen
15.30: Thee/koffiepauze
16.00: Voorzetting discussie
17.00: Samenvatting door prof. dr. Alain De Nauw, gewoon hoogleraar strafrecht
17.30: Receptie

Tijdens de vergadering zullen drie bestuursleden aftreden: prof. dr. Ties Prakken, prof. dr. Marc Groenhuijsen en prof. dr. Philip Traest. Zij stellen zich allen herkiesbaar. Uiteraard kunnen ook andere leden zich verkiesbaar stellen.