Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links

Agenda Jaarvergadering 2006

De preadviezen hebben tot onderwerp: 'het professionele verschoningsrecht in het strafproces', en worden verzorgd van Belgische zijde door prof. dr. Philip Traest en dr. Joachim Meese, Universiteit van Gent; de Nederlandse inbreng zal zijn van prof. dr. Chrisje Brants, Universiteit Utrecht en prof. mr. Taru Spronken, Universiteit van Maastricht.

Datum: 13 oktober 2006
Plaats: Raadszaal Faculteit Rechtsgeleerdheid UU, Achter Sint Pieter 200, Utrecht

13.30: Ontvangst met koffie
14.00: Verwelkoming door prof. dr. C.H. Brants
Huishoudelijk deel, voorgezeten door prof. mr. M. Groenhuijsen
- schriftelijk verslag van de kascommissie
- verkiezing nieuwe bestuursleden
14.30: Inleiding op de preadviezen/discussie n.a.v. de stellingen
15.30: Thee/koffiepauze
16.00: Voorzetting discussie
17.00: Samenvatting door prof. mr. A.A. Franken, hoogleraar straf(proces)recht
17.30: Borrel

Tijdens de vergadering zullen drie bestuursleden aftreden: prof. dr. C. Brants, dr. G. Corstens en prof.dr. F. Hutsebaut; Brants en Corstens stellen zich herkiesbaar. Het bestuur draagt daarnaast als nieuw bestuurslid voor: prof. F. Verbruggen, Instituut voor strafrecht, KU Leuven. Uiteraard kunnen ook andere personen zich eveneens verkiesbaar stellen.