Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

links

NOvA-punten

Met ingang van 1 januari 2006 dient een advocaat die punten toegekend wil krijgen op grond van het Besluit aanmerken als opleiding, hiertoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten tot de Algemene Raad, met daarbij bewijs van de aard van de opleidingshandeling en van deelname. Het verzoek kan achteraf worden ingediend. In verband daarmee ontvangen advocaten die het gehele inhoudelijke gedeelte van de vergadering bijwonen, het aanvraagformulier, een uitdraai van het programma met alle benodigde gegevens, en een certificaat van deelname. Deze kunnen vervolgens aan de Nederlandse Orde van Advocaten worden opgestuurd.