Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen


De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht is opgericht in januari 2004. Klik hier voor de statuten (pdf-file).

Het bestuur wordt gevormd door:
  • prof. mr. M. Otte, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter
  • prof. dr. J. Rozie, Universiteit Antwerpen, penningmeester
  • prof. mr. T. Kooijmans, Tilburg University, secretaris
  • prof. mr. F.G.H. Kristen, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. M.E. de Meijer, advocaat-generaal bij het Ressortsparket,bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie
    Universiteit van Amsterdam
  • mr. A. Röttgering, raadsheer Gerechtshof Amsterdam
  • Prof. dr. B. Spriet, Katholieke Universiteit Leuven / Instituut voor Strafrecht
  • De heer F. Van Volsem, raadsheer Hof van Cassatie te Brussel