Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links

De volgende jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht zal worden gehouden op vrijdag 5 oktober 2018 in de Balzaal van Paushuize te Utrecht. Dit monumentale pand ontleent zijn naam aan de enige paus die Nederland gekend heeft, de Utrechtse Adriaan Floriszoon Boeyens. Het thema van deze jaarvergadering is 'forensisch bewijs' De preadviseur van Vlaamse zijde is Steven Van Overbeke, magistraat (raadsheer Hof van Beroep Gent). De Nederlandse preadviseur is mr. Diederik Aben, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Het programma zal om 11.00 uur aanvangen. Tijdens de ochtendsessie zal een lezing gehouden worden over 'Forensisch bewijs' door prof. dr. Ate Kloosterman (Nederlands Forensisch Instituut). Na de ochtendsessie en de lunch om 13.00 uur, zal vanaf 14.00 de jaarvergadering plaatsvinden, waarin onder andere bespreking van het preadvies 'Forensisch bewijs in Het Nederlandse en Belgische Strafrecht', geschreven door Diederik Aben en Steven Van Overbeke.

Meer informatie zal spoedig volgen.

Belangstellenden kunnen zich per e-mail wenden tot het secretariaat van de vereniging: info@verenigingvoorstrafrecht.nl.